نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‎بدنی و علوم ورزشی، واحد صفادشت، دانشگاه فنی و حرفه‎ای، تهران، ایران.

3 دکتری گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکده فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

صنعت گردشگری یک صنعت پویا با ظرفیت رشد انفجاری است که سهم قابل توجهی در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. گردشگری ورزشی یک بخش مهمی از صنعت گردشگری است. لذا، هدف اصلی تحقیق‎ حاضر طراحی و تدوین نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریم است. تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی ایران از مراحل کدگذاری باز و انتخابی در روش گرندد تئوری استفاده شد. در این تحقیق ضمن بررسی همه مقالات مرتبط داخلی گذشته با 31 خبره مصاحبه‌های عمیقی انجام شد و از کارگروه تخصصی برای تدوین و ارزیابی استراتژی­‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد «بازاریابی»، «تأکید بر گردشگری فعال»، «ارائه خدمات ضروری»، «خلق تجارب متمایز»، «دور زدن تحریم ‎ها»، «جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها» و «تأکید بر برگزاری رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی با توجه‎به موقعیت بین المللی ایران در جهان» به ‎ترتیب مهم‌ترین استراتژی‌هایی هستند که برای توسعه گردشگری ورزشی ایران مورد نیاز هستند. نتایج نشان داد؛ اولین و بزرگترین اقدامات در زمینه توسعه گردشگری ورزشی در ایران بازاریابی و توسعه گردشگری ورزشی فعال یا گردشگری ماجراجویانه است. برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ به منظور توسعه گردشگری پایدار در ایران درحال حاضر نه امکان­پذیر است  و نه منطقی. با توجه به ویژگی­های جغرافیایی ایران و وجود کوه‌ها، بیابان‌ها، دریاها و سواحل زیادی که در ایران وجود دارد و تقاضای بالا و رو به رشدی که گردشگری ورزشی فعال (کوهنوردی، صخره‌نوردی، بیابان­گردی، موج­‌سواری و سایر ورزش‌­های آبی-ساحلی) در بین گردشگران بین ­المللی پیدا کرده توسعه و بازاریابی گردشگری ورزشی فعال باید در اولویت مسئولان گردشگری کشور قرار گیرد. تأسیس یا همکاری با آژانس ­های مسافرتی و گردشگری بین­ المللی در کشورهای دوست و همسایه ایران  یکی از مهم‌ترین اقدامات برای دور زدن تحریم ­ها در حوزه گردشگری می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategic road map for the development of Iran's sports tourism under sanctions

نویسندگان [English]

  • Jabar Seifpanahi Shabani 1
  • Mahdi Dastgerdi 2
  • Nader Ranjbar 3
  • Rahim Khosromanesh 4

1 Associate Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Safadasht Branch, Technical and Vocational University, Tehran, Iran.

3 PhD, Department of Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 PhD, Department of Sports Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi School, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The tourism industry is a dynamic industry with an explosive growth capacity that has made a significant and stunning contribution to the world economy. Sports tourism is also an important part of the tourism industry.The main purpose of the research was to design and formulate a strategic road map for the development of sports tourism of Iran under sanctions. The research methodology was mixed (qualitative and quantitative). In order to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats surrounding Iran's sports tourism, open and selective coding stages in the grounded theory method were used. In this research, in-depth interviews were conducted with 31 experts while reviewing all related domestic articles and the working group of experts was used to formulate and evaluate strategies.  The findings showed that "marketing", "emphasis on active sport tourism", "providing essential services", "creating distinctive experiences", "circumventing sanctions", "attracting capital and developing infrastructure" and at the end stage "emphasis on holding domestic and international sports events according to Iran's international position in the world" are the most important strategies needed for the development of Iran's sports tourism, respectively. The first and biggest measures to develop sports tourism in Iran are marketing and development of active sports tourism or adventure tourism. Holding mega sports events in order to develop sustainable tourism in Iran is currently neither possible nor logical. Considering the geographical features of Iran and the existence of many mountains, deserts, seas and beaches in Iran and the high and growing demand that active sports tourism (mountaineering, rock climbing, desert tourism, surfing and other water-beach sports) has found among international tourists, the development and marketing of active sports tourism should be the priority of the country's tourism authorities. Establishing or cooperating with international travel and tourism agencies in Iran's allied and neighboring countries is one of the most important measures to circumvent sanctions in the field of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active sports tourism
  • Circumventing sanctions
  • Distinctive experience
  • Tourism marketing
  • Tourism services