اخذ رتبه (ب ) از  کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با کمال مسرت به استحضار می رساند که براساس گزارش آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1401از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریه پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی حائز رتبه «ب» شده است.