علمی-پژوهشی
مدیریت ریسک فعالیت دامداری درنواحی روستایی شهرستان گلپایگان
مدیریت ریسک فعالیت دامداری درنواحی روستایی شهرستان گلپایگان

وحید ریاحی؛ سیده عاطفه سیادتی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1401

چکیده
  چکیده: صنعت دامپروری یکی از فعالیت های اقتصادی در روستاها به شمار می رود که این بخش با امنیت غذایی و سلامت جامعه گره خورده است و یک صنعت پویا و اشتغال زاست که به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تولید مواد ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بازخوانی مفهوم زمینه در راستای معاصر سازی معماری روستایی (نمونه مطالعاتی:روستای بلیران در مازندران)
بازخوانی مفهوم زمینه در راستای معاصر سازی معماری روستایی (نمونه مطالعاتی:روستای بلیران در مازندران)

ندا نجفی؛ مهران علی الحسابی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1401

چکیده
  درحال حاضر بستر طبیعی، جغرافیایی و کالبدی روستا‌‌ها که بخش مهمی از مفاهیم کالبدی روستاها را شکل می‌‌دهند در طراحی‌های جدید، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ این مسئله سبب شده است علیرغم تفاوت‌های ...  بیشتر
مقاله برگرفته از پایان نامه
راهبردهای توسعه کسب و کارهای گردشگری روستایی مطالعه موردی: استان زنجان
راهبردهای توسعه کسب و کارهای گردشگری روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

مهدی چراغی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1401

چکیده
  توجه به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی با توجه به شرایط موجود روند رو به کاهش جمعیت نواحی روستایی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. بر این اساس در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری بررسی زمینه‌ها و ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری (نمونه موردی شهر یاسوج)
بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری (نمونه موردی شهر یاسوج)

الهه مرادی؛ یعقوب پیوسته گر؛ عبدالمطلب کریم زاده

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1401

چکیده
  مکانیابی از مهمترین مباحث در برنامه ریزی شهری و منطقه ای محسوب میشود. مکانیابی بهینه توسط برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری علاوه بر دسترسی آسان، به افزایش رفاه جامعه کمک میکند. در روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل رابطه‌ تغییرات کارکردی با ارزش‌های روستایی در نواحی حومه‌ای مورد مطالعه: روستاهای بخش لواسانات شمال تهران
تحلیل رابطه‌ تغییرات کارکردی با ارزش‌های روستایی در نواحی حومه‌ای مورد مطالعه: روستاهای بخش لواسانات شمال تهران

سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1401

چکیده
  تردیدی نیست که در سال‌های آینده ارزش‌های روستایی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر مشخص و مورد توجه قرار بگیرد. زیرا که توزیع و پراکندگی جمعیت شهرها و روستاهای پیرامون آن‌ها که موجب بروز مشکلات متعددی گشته ...  بیشتر
مقاله برگرفته از پایان نامه
الزامات و سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای سبز در شهرستان ری از دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان
الزامات و سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای سبز در شهرستان ری از دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان

حسین شعبانعلی فمی؛ فتانه طالب پور؛ علی اکبر براتی؛ محمد آصف شایق

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1401

چکیده
  تغییر اقلیم یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی بشر کنونی است. درنتیجه، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و تخریب منابع طبیعی از الزامات حفظ کیفیت زندگی نسل‌های فعلی و آینده است. از راهکارهای تحقق این مهم توجه ...  بیشتر