اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 54
تعداد پذیرش 13
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 20
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 1790
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2150
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 55 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 107 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 24 %