نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز اکثر برنامه‌ریزان و صاحب ‏نظران شهری در تلاش هستند تا با بکارگیری راهبردهای مناسب، مشکل‏ هایی نظیر تمرکزگرایی شدید، نابرابری‏ های منطقه ای و.. را در حوزه‏ های شهری حل کنند که در این میان توجه به توسعه و تقویت شهرهای میانی و شناخت توان‏ ها و قابلیّت‏ های این شهرها می‏تواند گره ‏گشای بسیاری از مسائل و مشکل ‏ها باشد. در همین راستا این پژوهش با شناخت توان‌ها و قابلیت‌های شهرهای میانی و تدوین اهداف و برنامه ‏ریزی‏ ها در راستای آن سعی دارد ضرورت توجه جدی و اساسی به این شهرها به منظور ساماندهی حوزه‏ه ای شهری را مشخص سازد. این نوشته از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‏ ای و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است که پس از تشریح نقش و اهمیّت شهرهای میانی در شبکه ‏ی شهری با کمک روش کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی توان‏ ها و چالش‏ های حال و پیش روی شهرستان شهریار به‏ عنوان یک شهر میانی و ترسیم هدف ‏ها و راه‏ه ای رسیدن به آن، با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران می پردازد. بدین منظور برای بررسی موضوع از مدل Meta SWOT استفاده شده است. با بررسی شرایط پس از شناخت و تعیین توان‏ه ا و قابلیّت ‏های شهرستان شهریار و رقبای منطقه ‏ای آن، بر اساس یافته‏ های پژوهش، مؤلفه‏ ی فاصله‏ ی مناسب نسبت به دو کلان‏شهرِ تهران و البرز، مهم‏ترین مزیت شهریار معرفی شد؛ همچنین زیرساخت‏ های مناسب ارتباطاتی و مسکن مناسب، بالاترین تناسب استراتژیک را دارا هستند. از طرف دیگر مولفه‏ های بهبود و هماهنگی طرح‏ های بالادستی و افزایش سرمایه‏ گذاریِ بخش خصوصی دارای بالاترین قدرت تاثیرگذاری بوده و مؤلفه ‏های فاصله‏ی مناسب نسبت به تهران و البرز و ایجاد محیط کسب و کار در سطح شهرستان دارای بالاترین درجه‏ی ضرورت می‏ باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An assessment of Shahriar's position and function in the Tehran metropolitan network

نویسندگان [English]

  • Keramatullah Ziiary 1
  • ramin ghorbani 2
  • fatemeh kahaki 2
  • Keivan Jamali 3

1 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D. candidate in Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 MSc Student of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's world, most urban planners and experts are trying to, employing appropriate strategies, resolve such problems as extreme centralization and regional disparities. Paying  attention to the development and strengthening of central cities and recognizing their capabilities and potential could solve many problems. Viewed hence, cognizant of the central cities capabilities and potential and formulating the corollary objectives and planning, this study is an attempt to  highlight the necessity of calling attention to these cities in order to regularize urban areas in question. As an applied, developmental study, the method is descriptive. Elaborating on  the role and importance of central cities in urban network, library and archival study is drawn on to investigate the current potential of and challenges to Shahriar Country as a middle city, and to outline, referring to expert view, its goals and ways to achieve them. To examine the subject in question, Meta- SWOT software program  is used. Examining the situation and identifying and designating the city capabilities and potential and its regional competitors as well, it was found that Shahriar of more proper distance than metropolises of Tehran and Alborz is the most important advantage of the city; appropriate communication infrastructures and affordable housing are also of the highest strategic fit. On the other hand, the parameters including improvement and coordination of higher order projects and an increase of private sector investment have the highest influence, and more proper distance than Tehran and Alborz and the business environment development in the county are of the highest degree of necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban network
  • resources and capabilities
  • Meta-SWOT
  • regional development
  • Shahriar