علمی-پژوهشی
بررسی عناصر کالبدی حس تعلق به مکان در محلات شهری(مطالعه موردی:شهرک شهید بهشتی شهر شیراز)
بررسی عناصر کالبدی حس تعلق به مکان در محلات شهری(مطالعه موردی:شهرک شهید بهشتی شهر شیراز)

محمدرضا شهریاری؛ پریسا مشک سار

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، صفحه 1-11

چکیده
  رشد فزاینده‌ی ابعاد شهرنشینی در طی دهه‌های اخیر موجب شده است که علاوه بر گسترش مشکلات اکولوژی محیطی و اجتماعی، شهر و شهرسازی معاصر با مشکلات و معضلات تازه‌ای مانند کم‌رنگ شدن هویت و حس تعلّق به مکان ...  بیشتر
مقاله برگرفته از پایان نامه
سنجش پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی شاخص های اقتصادی روستاهای پیرامونی
سنجش پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی شاخص های اقتصادی روستاهای پیرامونی

ساجده دین پرست؛ ارسطو یاری

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، صفحه 12-23

چکیده
  خشک شدن دریاچه ارومیه باعث ایجاد بحران و مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در روستاهای پیرامونی استان های آذربایجان شرقی و غربی شده است. پدیده های طبیعی و عامل انسانی نقش مهم و موثری در خشک شدن دریاچه ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان
موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان

سولماز دری سده؛ مرتضی توکلی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، صفحه 24-39

چکیده
  کارآفرینان بخشی مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه در مناطق روستایی را به عهده‌دارند، برای رسیدن به اهداف خود در بحث توسعه پایدار روستایی باید به ...  بیشتر
مقاله برگرفته از پایان نامه
پهنه بندی خطر زمین لغزش شهرستان نور با استفاده از مدل تحلیل شبکه
پهنه بندی خطر زمین لغزش شهرستان نور با استفاده از مدل تحلیل شبکه

حسین شریفی؛ مهرداد رمضانی پور؛ لیلا ابراهیمی؛ آمنه حق زاد

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، صفحه 40-55

چکیده
  وقوع زمین لغزش و تحمیل خسارت جانی و مالی فراوان، شناسایی و اولویت بندی مناطق حساس و تدوین برنامه های خاص مکانی جهت کاهش وقوع و خسارت های آن در نواحی مستعد را ضرورت بخشیده است. بنابراین با توجه به اینکه ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
مدل MCDM برای انتخاب روستای هدف گردشگری بر اساس روش‌های SWARA و ARAS (مطالعه‏ موردی: شهرستان پاوه)
مدل MCDM برای انتخاب روستای هدف گردشگری بر اساس روش‌های SWARA و ARAS (مطالعه‏ موردی: شهرستان پاوه)

ابوالقاسم تقی زاد فانید؛ پیمان قدسی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، صفحه 56-75

چکیده
  روستاهای هدف گردشگری هر کدام شکل خاصی از زندگی، هنر، فرهنگ و میراث روستایی را در مکان‌های روستایی به نمایش می‌گذارند. در فرآیند انتخاب مناسب‌ترین روستای هدف گردشگری با توجه به معیار‌های حکمرانی خوب، ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر افراد بازمانده از تحصیل در دانش آموزان دوره دوم متوسطه روستاهای استان زنجان
بررسی عوامل موثر بر افراد بازمانده از تحصیل در دانش آموزان دوره دوم متوسطه روستاهای استان زنجان

علی سیاح؛ مهدی چراغی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، صفحه 76-94

چکیده
  این پژوهش با ضرورت توجه به شناخت عوامل موثر بر افراد بازمانده از تحصیل در دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان زنجان تنظیم شد و هدف اصلی آن شناسایی عوامل مرتبط بر ترک تحصیل این افراد بود. پژوهش حاضر به شیوه ...  بیشتر