نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

داده‌­های ماهواره­ای یکی از سریع­ترین و کم‌هزینه‌ترین روش­‌های در اختیار محققان، جهت تهیه‏‌ی نقشه‏‌ی کاربری اراضی است. تجزیه ‌و تحلیل این داده‌­ها می‌­تواند بینش‌­های صحیح جهت تعامل انسان با محیط طبیعی فراهم کند. بررسی تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی از گذشته­‌های دور در سطح زمین مطرح بوده است و امکان مشاهده و تشخیص تفاوت­‌ها و اختلافات سری زمانی پدیده‌­ها، عارضه‌­ها و الگوهای سطح زمین را فراهم می­‌کند.  پژوهش حاضر نمونه‌­ای از کاربردهای تکنولوژی سنجش ‌از دور در مدیریت منابع شهری است که در آن تغییرات کاربری اراضی در شهرستان ارومیه در طی یک دوره‏ی زمانی 9 ساله از 2009 تا 2018 مورد ارزیابی قرارگرفته است.  برای انجام این پژوهش از تصاویر سنجنده MTL ماهواره لندست SPOT 8 وSPOT5 استفاده ‌شده و طبقه‌­بندی تصاویر با اعمال روش طبقه‌­بندی شی‌ءگرا انجام‌شده است و در محیط ArcGis مساحت طبقه‌­بندی کاربری­‌ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت روند تغییرات کاربری مراتع، انسان‌ساخت، پوشش گیاهی متراکم و نامتراکم و نمکزار، از روش آشکارسازی تغییرات استفاده گردید. نتایج حاصل از آشکارسازی کاربری اراضی شهرستان ارومیه  نشان داد که در طی دوره‏ی 9 ساله مساحت این کاربری‌ها از 551/1597 کیلومترمربع در سال 2009 به 39/1678 کیلومترمربع در سال 2018 تغییر کاربری داشته است. بیش‏ترین سطح تغییرات از لحاظ درصد کاربری‌ها مربوط به مراتع است که تخریب ‌شده و کمترین تغییرات کاربری‌ها مربوط به کاربری نمکزار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification and Detection of Land Use Changes in Orumieh City Using Object Oriented Method in the period 2009-2018

نویسنده [English]

  • Aliakbar Taghiloo

Associate Professor, Department of Geography, Geography and Rural Planning, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

The study of changes in land cover and land use from the distant past on the surface of the earth, which usually occurs in two ways, the first type is changes caused by natural factors such as: erosion, tectonic forces or floods and the type The second is the changes that are imposed by humans on the earth due to the non-standard use of available resources. Land use is a description of the type of human exploitation for one or more purposes on a piece of land. Satellite data is one of the fastest and least costly methods for researchers to map land use. The analysis of these data can provide insight into human interaction with the natural environment. Investigations of land cover changes and land use have long been discussed at the ground level. Land use change is a process that enables the observation and detection of time series differences and phenomena, events and patterns of land surface. The present study is an example of applications of remote sensing technology in urban resource management in which land use changes in Urmia city were evaluated over a 9 year period (2018-2019). This research is a descriptive-analytical study and data collection was done by documentary method. To do this research, Landslide MTL satellite images of SPOT8 and SPOT 5 were used and image classification was performed by using object-oriented classification method. Then, in the Area ARC GIS environment, the user classification area was evaluated. Change detection method was used for land use change process. Evaluation of land use results shows that during the study period the area of Urmia changed from 1597.551296 km square in 2009 to 1678.3902 km square in 2018. The highest level of changes in percentage of land use in the period 2009 to 2018 was related to rangelands and the least changes were to saltwater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use
  • Urmia city
  • Object Oriented Classification