نویسنده = رامین قربانی
تعداد مقالات: 3
1. فرا تحلیلی بر پژوهش‌های تاب‌آوری شهری در نشریات علمی پژوهشی جغرافیایی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-19

احمد پوراحمد؛ ابراهیم فرهادی؛ مریم سجودی؛ رامین قربانی؛ شاخوان عبدالله حسین


2. قابلیت سنجی منطقه ۵ شهر تبریز در پیاده سازی اصول رشد هوشمند شهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 68-84

کرامت اله زیاری؛ فاطمه سادات کهکی؛ رامین قربانی؛ اسحاق خندان


3. ارزیابی عملکرد شهریار در شبکه کلانشهری تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 76-91

کرامت الله زیاری؛ رامین قربانی؛ فاطمه سادات کهکی؛ کیوان جمالی