نویسنده = فاطمه سادات کهکی
تعداد مقالات: 2
1. قابلیت سنجی منطقه ۵ شهر تبریز در پیاده سازی اصول رشد هوشمند شهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 68-84

کرامت اله زیاری؛ فاطمه سادات کهکی؛ رامین قربانی؛ اسحاق خندان


2. ارزیابی عملکرد شهریار در شبکه کلانشهری تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 76-91

کرامت الله زیاری؛ رامین قربانی؛ فاطمه سادات کهکی؛ کیوان جمالی